ΙΑΤΡΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 23730 21515
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 23710 22721
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 2310 400222
Δρ. Ευαγγελινός Δημήτρης
Χειρουργός Γυναικολόγος Ογκολόγος
Δρ. Σκαφιδά Παρασκευή
Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος

Προγεννητικός έλεγχος κατά την κύηση

Με την έναρξη της κύησης, στο Ιατρείο μας διενεργούνται όλες οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Εταιρείας, η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της κυήσεως από το Μαιευτήρα – Γυναικολόγο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ελάττωση των ποσοστών μητρικής αλλά και περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Οι κατάλληλες οδηγίες, γύρω από τη διατροφή, την άσκηση, τον τρόπο ζωής κατά την εγκυμοσύνη αλλά και η ενδεδειγμένη κλινική, εργαστηριακή και υπερηχογραφική παρακολούθηση, στοχεύουν στην πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση επιπλοκών της κυήσεως. Βεβαίως, επί ομαλά εξελισσόμενης, ανεπίπλεκτης κυήσεως πρέπει να υφίσταται ως σημείο αναφοράς ένας βασικός προγεννητικός έλεγχος που να συνδυάζει την ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση για την ασφαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της κυήσεως.

προγεννητικός-έλεγχος-κατά-την-κύηση

Η εκτίμηση παραγόντων κινδύνου από το ιστορικό της εγκύου, κλινικά ευρήματα ή ανάπτυξη συμπτωματολογίας κατά τη διάρκεια της κυήσεως, όπως και παθολογικά αποτελέσματα εκ του βασικού προτεινόμενου κλινικοεργαστηριακού ελέγχου,
επιβάλλουν τη διενέργεια ειδικών, κατά περίπτωση, διαγνωστικών εξετάσεων και ενδεχομένως θεραπευτικών παρεμβάσεων από τον Μαιευτήρα – Γυναικολόγο, εξατομικευμένα για κάθε έγκυο.

Προτεινόμενος έλεγχος – οδηγίες κατά τη διάγνωση της κυήσεως

Κατά την πρώτη επίσκεψη της εγκύου γίνεται η επιβεβαίωση της διάγνωσης της φυσιολογικά εξελισσόμενης ενδομήτριας κυήσεως, με διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου μεταξύ 5ης – 8ης εβδομάδος κυήσεως (διάγνωση μονήρους ή πολύδυμης κυήσεως, διαπίστωση θέσης εμφύτευσης, υπερηχογραφικής – με βάση το κεφαλουραίο μήκος του εμβρύου – ηλικίας κυήσεως, όπως και ανίχνευση εμβρυϊκής καρδιακής λειτουργίας).

Με τη διάγνωση συστήνεται η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων φυλλικού οξέος κατά το πρώτο τρίμηνο της κυήσεως για την πρόληψη ανοικτών βλαβών του νευρικού σωλήνα του εμβρύου και δίδονται σαφείς οδηγίες πάνω σε θέματα υγιεινής και διατροφής, προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος λοιμώξεων της μητέρας.

Από την πρώτη εξέταση προτείνεται στην έγκυο η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων:

Κυρίαρχο ρόλο κατέχει ο υπερηχογραφικός έλεγχος πρώτου τριμήνου ή αυχενική διαφάνεια, για ανίχνευση χρωμοσωματικών ανωμαλιών των εμβρύων

Κλινική εξέταση της εγκύου, μέτρηση σωματικού βάρους – αρτηριακής πίεσης, ακρόαση των εμβρυϊκών καρδιακών παλμών και επαναληπτικές εξετάσεις γενικής και καλλιέργειας ούρων μπορούν να λάβουν χώρα.

Πέραν της κλινικής εκτίμησης της εγκύου, βασικό ρόλο κατά την περίοδο αυτή της εγκυμοσύνης κατέχει ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανατομίας του εμβρύου (υπερηχογράφημα β’ – επιπέδου) στον οποίο πρέπει να υποβάλλονται όλες οι έγκυες. Ο σκοπός του ελέγχου είναι η πιθανή εντόπιση υφιστάμενων ανατομικών ανωμαλιών του εμβρύου, ώστε να δοθεί εν συνεχεία στους γονείς η δυνατότητα κατάλληλης συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις.

Στις Rhesus αρνητικές εγκύους πραγματοποιείται έλεγχος αντισωμάτων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα χορήγηση υπεράνοσης αντι – D – γ – σφαιρίνης. Επίσης, εξέταση γενικής αίματος, γενικής ούρων και επί παραγόντων κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη της κυήσεως.

Ο προγεννητικός έλεγχος μονήρων ομαλά εξελισσόμενων κυήσεων, περιλαμβάνει εκτίμηση του ύψους του πυθμένα της μήτρας σε σχέση με την ηβική σύμφυση. Εφαρμόζεται συστηματική μέτρηση σωματικού βάρους, αρτηριακής πίεσης και παραπομπή για αναλύσεις ούρων.